Tänä päivänä suomalaisia logistiikka-alan kuljetusyrityksiä johtaa jo yli 10 000 yrittäjää. Yrittäjyys on kasvattanut viime vuosien aikana hurjasti suosiotaan monilla suurilla aloilla, sillä itsenäinen työskentely ja mahdollisuus kasvaa yksilönä ja yrityksenä houkuttelee meitä enemmän kuin koskaan. Yrittäjiksi voidaan ryhtyä monenlaisilla taustoilla, ja logistiikka-alan yrittäjien joukostakin löytyy niin pitkän uran tehneitä ammattilaisia, alaa vaihtaneita henkilöitä, nuoria ensikertalaisia sekä perheyrityksen toiminnan jatkajia.

Suurimmat ja suosituimmat logistiikka-alan yritykset Suomessa ovat maanteiden tavaraliikenteeseen erikoistuneet kuljetusyritykset. Näillä yrityksillä on oltava voimassa oleva liikennelupa jokaista yrityksen käyttämää ajoneuvoa kohden. Tämän luvan myöntämiseen vaikuttavat erityisesti ammatillinen pätevyys, vakavaraisuus sekä hyvämaineisuus. Kuljettajilta vaaditaan aina vähintään perustason ammattipätevyys, jota on täydennettävä säännöllisesti jatko- ja erikoiskoulutuksilla. Monissa tapauksissa pienemmissä logistiikka-alan yrityksissä yrittäjä itse toimii myös kuljettajana, jota kutsutaan myös yrittäjäkuljettajaksi.

Logistiikka-alan yrityksen perustamisen alkeet

1. Yhtiömuoto vai kevytyrittäjyys

Aivan ensimmäiseksi tulee päättää tulevan yrityksen yhtiömuoto; onko kyseessä toiminimi, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö vai kenties osakeyhtiö? Yhtiömuodon valitsemiseen ei löydy valmista kaavaa ja jokaisen tulisi pohtia ja arvioida itse, mikä yhtiömuoto palvelee parhaiten yrityksen tarkoitusta.

Tänä päivänä yksi kasvavista trendeistä on kevytyrittäjyys, joka mahdollistaa yritystoiminnan pyörittämisen ilman varsinaista toiminimeä tai Y-tunnusta. Kevytyrittäjäksi kutsutaan yritystoimintaa pyörittävää henkilöä, joka käyttää laskutuspalvelua. Luotettavat ja ammattimaiset laskutuspalvelut, kuten Invoicery.fi-sivusto auttavat hoitamaan kevytyrittäjän paperityöt, jolloin aikaa ja rahaa jää uuden yrityksen kehittämiseen. Lisäksi Invoicery tarjoaa yrittäjälle työtapaturmavakuutuksen. Kevytyrittäjyys onkin erityisesti aloittelevalle yrittäjälle erinomainen vaihtoehto, sillä liikeideaa voidaan alkaa toteuttamaan melko helposti ilman suurta paperityötä.

2. Liiketoimintasuunnitelma

Toimivaan liiketoimintasuunnitelmaan tulee panostaa täysillä, eikä sen tekeminen ole loppujen lopuksi niin vaikeaa, kuin miltä se aluksi kuulostaa. Pienyrittäjä pääsee nopeasti alkuun varsin yksinkertaisellakin suunnitelmalla. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvaillaan muun muassa yrityksen toiminta, myynti ja markkinointi. Siinä myös arvioidaan tuotannon resurssit, laaditaan tuotekehitys- ja henkilöstösuunnitelma, hahmotetaan hinnoittelu ja laaditaan patentit. Lisäksi suoritetaan kilpailijoiden ja markkinatilanteen kartoittaminen eli markkinatutkimus, ja laaditaan riskianalyysi. Mitä suurempia tavoitteita yrittäjällä on, sitä tarkemmin liiketoimintasuunnitelma tulisi laatia.

3. Rahoitus

Yrityksille rahoitusta myöntävät esimerkiksi pankit, sijoitusyhtiöt, yksityissijoittajat, Startup-rahoitukset ja vakuudettomiin lainoihin erikoistuneet toimijat. Esimerkiksi sijoittajilta tai Startup-rahastosta haettu rahoitus edellyttää aina toimivan liiketoimintasuunnitelman tekemistä. Pieniin summiin voi myös riittää pelkkä yritysluotto, jonka saaminen on usein helpompaa kuin korollisen lainan.

4. Perustamisilmoitus

Jokaisen uuden yrityksen yhtiömuodosta riippumatta tulee tehdä perusilmoitus kaupparekisteriin. Yritystoimintaa ei voida aloittaa, ennen kuin ilmoitus on postitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle. Perustamisilmoitukseen tulisi sisällyttää muun muassa seuraavat tiedot: yrityksen nimi, aputoiminimet, kotipaikka, yhteystiedot, tilikausi ja päätoimiala. Vaikka perustamisilmoitus on yksinkertainen ja sen täyttäminen on aloittelevallekin yrittäjälle helppoa, on suositeltavaa, että ilmoitus käytetään esimerkiksi yritysneuvojalla tai muulla asiantuntijalla ennen sen lähettämistä.

5. Luvat ja muut yritystä koskevat ilmoitukset

Yritystoiminnan käynnistyttyä yrittäjän tulee tehdä säännöllisiä ilmoituksia toiminnastaan. Verohallinnolle ilmoitukset tulisi tehdä joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Yrittäjän ilmoittamia veroja ovat muun muassa ALV, työnantajasuoritukset sekä mahdollinen maahantuonti.

Logistiikka-alan tärkeitä lupia ovat myös jo aikaisemmin mainitut liikenneluvat. Kuljetusyrityksen toiminta pohjautuu aina voimassa olevaan liikennelupaan, eikä toimintaa voida jatkaa tai aloittaa, jos luvat eivät ole kunnossa. Myös kaikista yrityksen tiedoissa tapahtuvista muutoksista, kuten yhtiömuodon tai patentin muuttumisesta täytyy ilmoittaa niin Verohallintoon kuin kaupparekisteriin.

galore