Toimitusketjun hallinta ja logistiikkaratkaisujen optimaalinen hoitaminen ovat monille pienille ja keskisuurille yrityksille haasteellisia. Yksinkertaisetkin asiat kuten varastotasojen hoito ja sopivien kuljetusratkaisujen hoito voivat vaikuttaa yrityksen kassavirtaan, joka tiukassa rahatilanteessa voi olla kohtalokasta. Laskujen hoidossa voi hyödyntää rahoituspalveluita, esimerkiksi https://www.freedomrahoitus.fi/ tarjoaa edullisia rahoitusratkaisuja moniin eri tilanteisiin.

Tilaaminen ulkomailta

Monet pienet verkkokaupat hyödyntävät halpoja ja nopeita toimituksia. Seuraavissa kappaleissa käsitellään yleisimpiä toimitusmuotoja ulkomailta Suomeen.

Laivarahti

Laivarahti on usein halvin vaihtoehto tavaran kuljettamiselle ulkomailta. Laivarahtia käytetään, mikäli kuljetettavien paikkojen välillä on merta. Se soveltuu erityisen hyvin Yhdysvalloista tilattaville tuotteille, sillä ainoa vaihtoehto sille olisi lentorahti, joka on paljon kalliimpi. Laivarahti on yritykselle siinä mielessä ongelmallinen, että toimitusaika on melko pitkä. Itse tuotteen kulkeminen ei kestä kauaa, mutta rahtilaivan lastaus, tavaran tullaus ja muut pakolliset toimenpiteet vievät aikaa. Tämä saattaa nostaa tuotteen toimitusaikaa useisiin viikkoihin. Tämä voi olla ongelmallista pienille verkkokaupoille, jotka tilaavat tuotteet ulkomailta vasta tilauksen itse saatuaan. Lopullinen toimitusaika voi nousta asiakkaalle jo liian pitkäksi, jolloin hän alkaa etsiä vastaavaa tuotetta muualta. Laivarahdin eri muotoja ovat

Laivarahti on yleisin ulkomaankaupassa ja se vastasikin vuonna 2015 77 % Suomen tuonnista ja 90 % viennistä. Laivarahtia käytetään paljon raaka-aineiden, energiatuotteiden ja kulutustavaroiden kuljetukseen. Suomessa merkittäviä satamia ovat Helsingin, Turun, Naantalin, Hangon ja Kotkan satamat.

Parempi ratkaisu olisi pitää pientä varastoa suosituimmista tuotteista, jolloin asiakkaalle toimittaminen olisi mahdollisimman nopeaa. Mikäli ei kuitenkaan halua sitoa rahaa varastoon, on myös mahdollista ostaa tuotteet lähempää ja eri toimitusmenetelmiä käyttäen.

Maantierahti

Maan ja Euroopan sisäisissä kuljetuksissa käytetään paljon maantierahtia, eli tuotteiden kuljettamista rekoilla. Maantierahti voi olla sopiva kuljetusmuoto, jos toimitushinnat ja ajat pysyvät kohtuullisina. Maantierahtia käytetään yleisesti kaikissa Suomen sisäisissä kuljetuksissa, ja toimitusajat ovat usein 2 – 5 arkipäivää. Kilpailevia logistiikkayrityksiä on Suomessa useita, joten yrittäjä saa varmasti haluamansa palvelun. Kuljetuksia on myös viikonloppuisin, mutta ne ovat usein kalliimpia.

Lentorahti

Lentorahti on kuljetusmuodosta kallein, mutta myös nopein. Sitä käytetään tavallista kalliimpien tavaroiden kuljetukseen, jolloin sen suhteellinen hinta pysyy maltillisena. Lentorahtia kannattaa käyttää vain erikoistapauksissa, sillä korkea toimitushinta vie muuten suuren osan katteesta. Lentorahteja myy useampi yhtiö maailmanlaajuisesti, ja sen avulla voidaan kuljettaa tuotteita lähes mistä vain. Lentorahtia tarjoaa mahdollisuuden myydä herkästi pilaantuvia tuotteita eri puolille maailmaa. Esimerkiksi lohien myynti ulkomaille ei onnistuisi muilla kuljetuskeinoilla, jossa on huolehdittava kylmäketjun säilymisestä ja nopeasta kuljetuksesta. Lentorahdilla voidaan myös tavoittaa hankalia paikkoja, kuten vuoristoissa olevia kyliä.

Lentorahtiin kuuluu matalien varastotasojen ylläpitäminen, jolloin niihin sitoutuu vähemmän pääomaa. Tämä mahdollistaa rahan käytön muihin kohteisiin.

Rautatiekuljetus

Rautatiekuljetusta käytetään paljon raskaaseen kuljetukseen, joita ovat esimerkiksi metsä- ja metalliteollisuuden tarvitsemat raaka-aineet. Rautateitä on paras hyödyntää säännöllisissä raskaissa kuljetuksissa, joten kuluttajakäyttöön ne eivät ole ihanteellisia. Lopputuotteen toimittaminen asiakkaalle vaatii aina myös maantiekuljetusta rautatieasemalta loppukohteeseen.

Ulkoistaminen

Pienten yritysten kannattaa lähes aina ulkoistaa logistiikkapalvelut, ellei toimituskohde ole aivan varaston tai myymälän läheisyydessä. Kuljetuksen järjestäminen itse vie aikaa pois varsinaisesta liiketoiminnasta, eikä usein tule edes halvemmaksi.

galore