CRM-järjestelmä, eli toiselta nimeltään asiakkuudenhallintajärjestelmä (eng. Customer Relationship Management) on järjestelmä, jonka tehtävänä on koota ja ylläpitää kaikkea yrityksen asiakkaisiin liittyvää informaatiota yhdessä paikassa. CRM-järjestelmässä on siis toisin sanoen kyse erittäin hyödyllisestä työkalusta, joka on lähes välttämätön tukipilari niin asiakassuhteiden ylläpitämisessä kuin asiakkaan ja logistiikka-alan yrityksen välisessä vuorovaikutuksessa.

CRM-työkalu tarjoaa monia etuja logistiikka-alan yrityksille

Lyhyesti sanottuna CRM-järjestelmän tehtävänä on siis nopeuttaa, selkeyttää ja tehostaa yrityksen asiakassuhteiden hallintaa. Tästä syystä jokaisella logistiikka-alan yrityksellä, jotka ovat tekemisissä asiakkaiden kanssa, tulisikin olla käytössään jonkinasteinen CRM-järjestelmä myynnin, markkinoinnin ja asiakastyytyväisyyden valvonnan hallinnoimiseksi.

Toimivan CRM-työkalun ansiosta logistiikka-alan yritykset pystyvät parantamaan yhteydenpitoa asiakkaisiin sekä rakentamaan entistä parempaa luottamusta. CRM-järjestelmän yksi lyömättömistä eduista onkin nimenomaan hyvien asiakassuhteiden merkityksen korostaminen, sillä mitä paremmin yritys pystyy tunnistamaan ja huomioimaan asiakkaat ja heidän tarpeensa, sitä personoidumpaa palvelua ja myyntityötä heille voidaan myös yrityksen toimesta tehdä.

CRM-järjestelmän avulla tämä asiakastyö voidaan levittää myös laajemmin koko yrityksen käyttöön, eikä pelkästään myynnistä vastaavan osaston tehtäväksi. Tällä tapaa asiakas pystytään huomioimaan kaikissa eri vaiheissa, aina markkinoinnista tuotteen tai palvelun toimitukseen, ja kun asiakas löytyy yrityksen toiminnan keskipisteestä, myös asiakastyytyväisyys paranee entisestään.

CRM-järjestelmän tilaaminen alan ammattilaiselta

CRM-järjestelmän tilaaminen alan ammattilaiselta säästää valtavasti aikaa. Kun järjestelmän hallinnointi jätetään Lime CRM:n käsiin, logistiikka-alan yritys voi tällöin keskittyä luomaan uusia asiakassuhteita ja ylläpitämään vanhoja samalla, kun kaikki asiakkaisiin liittyvä tärkeä informaatio löytyy yhdestä ja samasta paikasta.

Monille logistiikka-alan yritykselle ei kuitenkaan ole vielä kovin selvää, mikä on CRM ja sopiiko se pk-yrityksille, sillä monet logistiikka-alan pk-yritykset voivat olla sitä mieltä, että kyseessä on liian suuri investointi ja että CRM-järjestelmää tarvitsevat vain kymmenien tuhansien asiakkaiden kanssa päivittäin töitä tekevät suuret logistiikka-alan yritykset.

CRM-työkalun hyödyntäminen tarjoaa liiketoiminnan kehittämisessä ja asiakasuhteiden ylläpitämisessä erittäin merkittävää etua riippumatta siitä, kuinka suuri tai pieni yritys on, ja kuinka monen asiakkaan kanssa yritys on tekemisissä päivittäin. Koska CRM-järjestelmä hallinnoi yrityksen puolesta niin asiakassuhteita kuin pystyy luomaan tätä kautta myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kyseessä on kaiken kaikkiaan tärkeä työkalu, joka osoittautuu usein erittäin kannattavaksi investoinniksi sekä suuremmille että pienemmille logistiikka-alan yrityksille.

CRM-järjestelmä, joka mukautuu oman yrityksen tarpeisiin

Toinen CRM-järjestelmän tarjoamista eduista logistiikka-alan yrityksille on niiden mukautettavuus yrityksen omiin tarpeisiin. Kun CRM-järjestelmä tilataan suoraan alan ammattilaisilta, nämä pystyvät muokkaamaan ja personoimaan CRM-järjestelmän tarjoamia ominaisuuksia juuri kyseisen yrityksen ja sen tavoitteiden mukaisesti.

Kaikkein tehokkain CRM-järjestelmä onkin aina sellainen järjestelmä, joka on suunniteltu sitä käyttävien yritysten omien käyttötarkoitusten mukaisesti. Tällä tavalla järjestelmään investoiminen on entistäkin kannattavampaa, koska yrityksen ei tarvitse maksaa turhia lisäkuluja sellaisista toiminnoista, joita se ei omassa liiketoiminnassaan käytä.

Kaiken kaikkiaan ammattimaiseen CRM-järjestelmään panostaminen on kannattavaa sekä pienemmän että suuremman logistiikka-alan yrityksen kannalta. Samalla on kuitenkin totta, että monet yritykset haluavat mielellään kokeilla CRM-järjestelmää ennen päätöksen tekemistä. Kun CRM-järjestelmä tilataan suoraan alan ammattilaiselta, Lime CRM tarjoaa yrityksen käyttöön ilmaisen demoversion, jonka ansiosta myös logistiikka-alan yritykset voivat kokeilla luottamuksellisesti CRM-työkalua ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

galore