Suomessa isoin toimijaryhmä on maantiekuljetusyritykset. Maantiekuljetukset ovat keskeisin osa kuljetusjärjestelmää ja yleisin kuljetuksen muoto. Noin 90 % tavarasta kuljetetaan kuorma-autolla tai vastaavilla. Maantiekuljetuksesta käytetään usein puhekielessä nimitystä kumipyöräkuljetus, jolla tehdään eroa rautatiellä tapahtuvaan maakuljetukseen. Maantiekuljetuksissa on runsas määrä toimivia yrityksiä. Maantiekuljetukset ovatkin iso työllistäjä logistiikka-alalla. Isoina toimijoina voidaan mainita Transpoint, Kaukokiito ja Kiitolinja.

Posti on tavalliselle kuluttajalle tunnetuin logistiikkatoimija. Postin takana on lähes 400-vuotinen historia. Yhtiön kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio. Liikevaihdosta 96 % tulee yrityksiltä ja yhteisöiltä. Suomessa Posti palvelee asiakkaita nimellä Posti Oy ja muissa toimintamaissa nimellä Itella. Aiemmin Itella nimikettä käytettiin kaikessa Postin toiminnassa. Posti jakaa kirjeet, lehdet, suoramainokset sekä paketit. Postin kautta voidaan lähettää paketteja myös ulkomaille.

Rutateilla VR on Suomessa suurin ja ainoa toimija. Rautatiet ovat Suomen vientiteollisuuden runkotoimija, jonka painopiste on erityisesti metsäteollisuuden tuotteissa ja muussa raskaan kaluston siirroissa. Raskaan teollisuuden kuljetuksissa, erityisesti metsäteollisuudessa, roolijako on selkeä; kotimaan kuljetukset kulkevat asfaltilla ja satamiin suuntautuvat vientikuljetukset kiskoilla.

Lentoteitse tapahtuvan kuljetuksen tunnetuimpia kotimaisia toimijoita on Finnair. Myöskin UPS ja DHL kuljettavat paljon rahtia ilmateitse. Lentokuljetuksen valinta käytettäväksi kuljetusmuodoksi pohjautuu yleensä pyrkimykseen minimoida kuljetusaika ja saavuttaa siten kokonaissäästöjä tai toiminnallisia etuja kokonaisuudesta katsoen. Kustannuksiltaan lentorahti on kuljetusmuodoista kallein, mutta myös pitkillä matkoilla ehdottomasti nopein. Esimerkiksi erilaiset varaosatoimitukset laitteiden korjaamiseksi tai tuotantolinjojen toiminnan palauttamiseksi tai turvaamiseksi ovat myös yleisiä lentorahdin parissa.

Suomen sijainti meren äärellä, Idän ja lännen välissä, vaikuttaa runsaasti meidän meriteitse tapahtuvaan logistiikkaan. Lähetykset pakataan kontteihin, jotka kuljetetaan laivoihin. Suomen ulkomaankaupan kuljetuksissa merikuljetukset ovat keskeisessä asemassa. Meriteitse kuljetetaan 80–90 % viennistä, noin 70 % tuonnista ja 80–90 % kokonaistonneista. Kansainväliset merikuljetusmarkkinat ovat hyvin avoimet, mutta toisaalta kilpailu oli epätasaista 90-luvun loppuun saakka niin sanottujen mukavuuslippujen ja erilaisten rekistereiden vuoksi, joten alalla onkin useita toimijoita.

galore