Logistiikalla usein käsitetään pelkästään tuotteen liikkuminen paikasta A paikaan B. Mutta todellisuudessa logistiikka pitää sisällään paljon muutakin. Ennen logistiikkaprosessin käynnistymistä eteen tulevat lainsäädännölliset tekijät, eli mitä materiaalia saa viedä tai tuoda valtion rajojen yli. Monilla alueilla puhutaan sallituista toiminnoista, ei siis pelkästään maahantuonnin saralla. Kotimaan sisälläkin esimerkiksi radioaktiivisen aineen kuljetuksia säädellään hyvin tarkasti. Samoin räjähdeaineiden kohdalla. Laki säätää kuljetusaikoja, sekä kaluston kuntoon liittyviä teknisiä tekijöitä. Eläinkuljetuksia säätää eläinsuojelulaki, ympäristölaki vaarallisia aineita.

Maantieteellisillä seikoilla on suuri vaikutus logistiikkaan, junat eivät pysähdy joka asemalla, kuljetysyrityksillä voi toiminnan paino olla kotimaan tai ulkomaan toiminnot. Lentorahti tai merikuljetukset eivät onnistu kaikkialle.

Sääolosuhteet ovat taitavallekin kuljettajalle haastavia talven liukkailla tai paahtavassa kesähelteessä. Nämä seikat asettavat kalustolle omat erityisvaatimuksensa. Jos silta on liian matala, jää korkea lähetys viemättä, tai painorajoitus voi muuttaa reittiä kymmenien kilometrien matkalta. Myös monet tiet saattavat olla suorastaan hengenvaarallisia.

Logistiikkaan liittyy maahantuonti sekä vientistatistiikka, ja sitä kautta myös kauppapolitiikka.

Logistiikkaa miettiessä kyseeseen tuleekin suuri toiminnallinen vyyhti, jonka avainasemassa on osaava ja lain kiemurat tunteva logistiikkayritys, mutta usein myös useamman yrityksen yhteinen kuljetusketju. Yksi hoitaa kontin satamaan, toinen ottaa sen sieltä ja kuljettaa Euroopan poikki, josta kolmas nostaa uudelleen laivaan rahdattavaksi seuraavaan päämäärään.

galore