Koska yrityksien kannattaa turvautua logistiikkapalveluihin?

Jokaisen logistiikkaa hyödyntävän yrityksen päämäärä on paneutua toiminnallaan tuotantoon, ja antaa kuljetukseen liittyvät työt alihankintana toiselle yrittäjälle. Tällä tavoin tuotantoa on varaa nostaa, sillä työpanosta ei tarvitse käyttää tuotteiden kuljetukseen. Pienimmillään logistiset palvelukset voivat olla vaikka yksittäisiä eriä, varsinaista minimirajaa ei kuljetuksille määrätä. Yrittäjien pohdittavaksi jää vain, koska kuljetukset on kannattavaa tehdä itse ja koska on järkevämpää antaa työ muille. Vastaavasti jos kuljetuksista ei koidu valtavia menetyksiä työajan suhteen, kannattaa panostaa kuljetusvälineistöön.

Suurempia investointeja ajatellen esimerkiksi yrityslaina auttaa yrittäjiä pääsemään kiinni logistiikan tuomaan hyötyyn, ja taloudelliseen kasvuun. Yrittäjät voivat hengähtää rauhassa, kun rekat kiitävät Suomessa öiseen aikaan. Suomen pitkistä matkoista huolimatta kuljetukset ja noudot onnistuvat maailmanlaajuisesti. Oman työpajan lastauslaiturin kautta jokaisella yrittäjällä on yhteys maailman jokaiseen kolkkaan oikeanlaisen logistiikan avulla.

Oma logistinen ratkaisu

Mikäli yrityksen tuote on helposti kuljetettavassa, kannattaa ryhtyä pohtimaan oman logistisen osaston rakentamista. Alihankintana työ sujuu aina mutkitta ja ilman murheita kalustosta, mutta monesti on järkevää hoitaa kuljetukset myös itse. Suurenkin kaluston hankita voi olla yrittäjälle kannattavaa, mikäli toimitukset ovat tarpeeksi yksinkertaisia. Suuret erät kahden eri toimipisteen välillä ovat tämänkaltaisia toimituksia, jotka on helposti toteutettavissa.

Samalla logistisen puolen alkuun saadessaan, yrittäjän kannattaa pohtia myös muuta hyötyä, mitä kalustosta voi olla. Kuljetukset voivat maksaa jo itsensä takaisin omien tuotteiden omakustanteisella toimituksella, ilman alihankintoja. Varsinaista kasvua ja taloudellista hyötyä oman kaluston avulla voi tehdä esimerkiksi raaka-aineiden itsenäisellä noudolla tai toimia yhteistyössä toisen yrityksen kanssa. Oman kaluston avulla voit palvella itse alihankkijana, ja hoitaa myös naapuriyrityksen logistiset tarpeet. Ympäristöystävällisyyttä ja ekologisuutta ajatellen, kaluston pitäisi aina pidempiä matkoja kulkiessaan palvella jotakin tahoa. Alkuperäinen panostus omaan kalustoon kannattaa aina huolellisten suunnitelmien jälkeen.

Yrittäjän ei tarvitse tehdä kaikkea itse

Vaikka oma logistiikkaosasto vaikuttaisi erinomaiselta tavalta kasvattaa toimintaa, helpoin ja vaivattomin ratkaisu on kuitenkin tukeutua jo alalla toimiviin yrittäjiin. Luotettavat alihankinnat ovat jokaisen menestyneen yrityksen tärkeimmät askeleet huipulle. Hengähdystauko ja osaamisen painottaminen oikeille osa-alueille ovat Suomessa yrittämisen elinehto. Melkein jokaisella yrittäjällä on kädet täynnä töitä, ja tähän on turha lisätä taakkaa. Logistisia palveluita löytyy valtiota myöden, ja sopuhintaa vastaan raskaan työn voi antaa myös muiden tehtäväksi. Rahoituksen avulla työ hoituu kuin itsestään ja auttaa kasvussa.

Logistiikkaosaaminen Suomessa

Logistisen puolen ammattilaisilla on tietenkin raskaamman kaluston ajo-oikeus, mutta tähän työhön liittyy paljon muitakin seikkoja. Logistiikkatehtävät pitää sisällään runsaasti suunnitelmallisuutta ja organisointikykyä, puhumattakaan erilaisesta lastaustehtävistä ja ajoneuvon tietotaidoista. Ajo-oikeus toki on keskeisin tekijä kuljetuksien onnistumisen kannalta, mutta kokeneet kuljettajat säästävät työtunteja hurjasti. Itsenäinen toimituksien kuljettaminen saattaa alkuun kuulostaa hyvältä ajatukselta, mutta kannattaa muistaa, että Suomessa ammattilaiset käyvät erillisen logistiika-alan koulutuksen.

Raskaamman kaluston kuljettajat ovat tunnettuja myös siitä, kuinka he saavat valtavat rekat mahtumaan pienemmillekin lastauslaitureille. Kuljettajan ammattitaito korostuu tässä kohtaa usein, sillä amatöörikuljettaja saa helposti tähän tuhrautumaan kallisarvoista aikaa. Ajan säästö voidaan laskea suoraan euroissa, joten mikäli päätyy hankkimaan oman kaluston, kannattaa myös varautua hankkimaan ammattilainen ratin taakse.

galore